Värdering

Konstvärdering på Liljas Konst & Ram – Värdering av Konst Jeanette Gustafsson är den enda aktören på plats i Västernorrland/Västerbotten/ Norrbotten

Jeanette Gustafsson erbjuder er alla värdering av

Äldre Konst - specialitet, från 1500 talet

Måleri - specialitet, med en fokusering på svensk 1900 tals konst

Skulptur - specialitet från 1910 talet fram till i dag

Samtida Konst - specialitet på video konst/situations konst

Fotografi - specialitet svenskt fotografi

De värderingar vi utför är baserade på Jeanette Gustafssons över 18 års expertis inom Konstområdet och ger dig snabbt ett riktvärde att arbeta mot vid eventuell försäljning eller försäkring.

Jeanette Gustafsson är av Sveriges Handelskamrar personligen förordnad som värderingskvinna. Förordnandet förnyas varje år 20160101 – 20161201

www.alic-franc.se